Chemia - wykłady, I rok IŚ, grupa nr 1.

Prowadząca - dr hab Krystyna Niesiobędzka

Typ kursu: Z